Global Money Week 2021

Naše škola se aktivně zapojila do online projektu Global Money Week 2021 na téma Pečuj o sebe i o své peníze. Ve dnech 25. a 26.3. měli žáci našich 8. ročníků možnost diskutovat  s finančním konzultantem o penězích a hospodaření s nimi.

Hledali jsme odpovědi v rámci předmětu Finanční gramotnost na tyto otázky: Co pro vás představují peníze? Jaký máte vztah k penězům? Jak je možné, že někteří jsou bohatí a jiní chudí? Jak je možné snížit výdaje v naší bilanci? Co uděláte s prvním platem? Má smysl se zadlužit? Co je dobrý úvěr? Co znamenají aktiva a pasiva? Jak pracovat s penězi, abych si splnil svůj sen?

Celá diskuse se vedla v pozitivním duchu a žáci rozvíjeli své vlastní myšlenky s ohledem na jejich dosavadní zkušenost.

Je třeba velice poděkovat lektoru panu M. Havlovi a národním organizátorům této akce, a to společnosti your chance a European Financial Planning Association Czech republic. Partnerem GMW byla Komerční banka.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *