Informace k provozu školy od 27. února 2021 do 21. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy)
  • ve školních družinách

Těmto žákům bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Ošetřovné: informace o ošetřovném najdete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Masopust

Před odchodem na jarní prázdniny si žáci 1.B a 2.A zpestřili páteční dopoledne masopustním karnevalem.

Povídali si o masopustní tradici, ochutnali koblihy a bavili se při hrách a soutěžích. Jak fotky napovídají, dopoledne si všichni příjemně užili.

Foto 1.B, 2.A

Zápis do školy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemické situaci, přepokládanému vývoji v následujících týdnech a v zájmu ochrany zdraví všech aktérů zápisu jsme dospěli k rozhodnutí, že letošní zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Více informací najdete zde.

Karnevalové masky

Před odchodem na jarní prázdniny si žáci druhé třídy užijí karnevalové dopoledne. V rámci příprav na tuto akci se naučili psát pozvánky a vyrobili si krásné masky. Hádanka (možná i pro rodiče): Poznáte, kdo se pod maskami skrývá? Foto zde

Povinnost nosit respirátor

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb ( i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.