Tři králové

Ve středu 6. ledna 2021 proběhl v 1. A další projektový den na téma „Tři králové“.

Před zahájením jsme se rozdělili do pěti skupin. Nejprve jsme si pustili pohádku „Na vršku – Tři králové“, společně jsme se seznámili s legendou o slavných mudrcích, lidových zvycích a tradicích. Potom jsme společně celý příběh rozebrali, děti se naučily jména tří králů a jejich začáteční písmena, která se tradičně píší na dveře při tříkrálových sbírkách. Čti dále