Informace k distanční výuce a ošetřovnému

Od 14. 10. 2020 přechází škola v souladu s ustanovením školského zákona na distanční vzdělávání. Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

  • v 1. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu. Komunikace a online schůzky mohou probíhat v prostředí MS Teams (dle dohody s rodiči).
  • ve 2. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a online výuka probíhá v prostředí MS Teams
  • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

  • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu.
  • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce, …)
  • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdrží rozvrh od třídního učitele.
  • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
  • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte prosím ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit.

 

Ošetřovné

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Více informací najdete zde.

A zde.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *