Upozornění pro zákonné zástupce a jiné osoby vstupující do prostor školy

Vzhledem k doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy vstupujte do prostor školy pouze v opravdu nezbytných případech. Schůzku si předem domluvte a svou návštěvu nahlaste službě u vchodu. Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce a v budově dbejte přísných hygienických opatření.

Děkujeme za ohleduplnost.

Zákaz vstupu dospělým osobám do školní jídelny v době stravování žáků školy

Vážení strávníci,

na základě doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy platí v době stravování žáků školy ve školní jídelně přísný zákaz vstupu všem dospělým osobám vyjma zaměstnanců školy.

Pro všechny dospělé osoby je k osobní návštěvě kanceláře školní jídelny vyhrazen každý den čas od 6:30 h do 11:15 h, v pondělí ještě od 14.00 h. do 15.30 h.

Pro všechny dospělé osoby je stanoven výdej obědů od 10:45 h do 11:15 h.

Mimo stanovené časy nebude dospělá osoba do jídelny vpuštěna.

Pokud možno, držte se těchto pokynů:

Objednání a odhlášení obědů provádějte

  • prostřednictvím internetu – využít můžete počítač, mobilní telefon nebo tablet
  • prostřednictvím mobilní aplikace s názvem Strava.cz, kterou si můžete nainstalovat do mobilního telefonu nebo tabletu

Platby provádějte přes účet.

Děkujeme za pochopení.