Zahájení školního roku pro první třídy 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy neproběhne první školní den prvňáčků standardním způsobem. V letošním roce upustíme od společného přivítání u vstupu do školy. Zvolíme komornější zahájení školní docházky a to pouze v menším kolektivu jednotlivých tříd.

Žáci a rodiče 1. A se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:05. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. A, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. B se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:15. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. B, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. C se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:25. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. C, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Během přípravného týdne sdělí třídní učitelky telefonicky rodičům zařazení do jednotlivých tříd.

Protože chceme docílit toho, aby se skupiny mezi sebou pokud možno neprolínaly, prosíme, abyste se dostavili přesně ve stanoveném čase.  S ohledem na minimalizaci rizika nakažení zvažte prosím nutnost přítomnosti dalších osob kromě rodičů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.