Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře staré budovy školy (bývalá 9. B – vedle ředitelny).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. A).