Upozornění pro zákonné zástupce a jiné osoby vstupující do prostor školy

Vzhledem k doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy vstupujte do prostor školy pouze v opravdu nezbytných případech. Schůzku si předem domluvte a svou návštěvu nahlaste službě u vchodu. Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce a v budově dbejte přísných hygienických opatření.

Děkujeme za ohleduplnost.

Zákaz vstupu dospělým osobám do školní jídelny v době stravování žáků školy

Vážení strávníci,

na základě doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy platí v době stravování žáků školy ve školní jídelně přísný zákaz vstupu všem dospělým osobám vyjma zaměstnanců školy.

Pro všechny dospělé osoby je k osobní návštěvě kanceláře školní jídelny vyhrazen každý den čas od 6:30 h do 11:15 h, v pondělí ještě od 14.00 h. do 15.30 h.

Pro všechny dospělé osoby je stanoven výdej obědů od 10:45 h do 11:15 h.

Mimo stanovené časy nebude dospělá osoba do jídelny vpuštěna.

Pokud možno, držte se těchto pokynů:

Objednání a odhlášení obědů provádějte

  • prostřednictvím internetu – využít můžete počítač, mobilní telefon nebo tablet
  • prostřednictvím mobilní aplikace s názvem Strava.cz, kterou si můžete nainstalovat do mobilního telefonu nebo tabletu

Platby provádějte přes účet.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku pro první třídy 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy neproběhne první školní den prvňáčků standardním způsobem. V letošním roce upustíme od společného přivítání u vstupu do školy. Zvolíme komornější zahájení školní docházky a to pouze v menším kolektivu jednotlivých tříd.

Žáci a rodiče 1. A se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:05. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. A, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. B se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:15. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. B, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. C se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:25. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. C, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Během přípravného týdne sdělí třídní učitelky telefonicky rodičům zařazení do jednotlivých tříd.

Protože chceme docílit toho, aby se skupiny mezi sebou pokud možno neprolínaly, prosíme, abyste se dostavili přesně ve stanoveném čase.  S ohledem na minimalizaci rizika nakažení zvažte prosím nutnost přítomnosti dalších osob kromě rodičů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

v případě zájmu o přijetí Vašeho dítěte k pravidelné docházce do ŠD je nutné vyplnit přihlášku, která je v elektronické podobě umístěna v záložce Školní družina -> Přihláška do ŠD. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a vhodit do schránky u učitelského vchodu. V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 774 786 893, rády pomůžeme.
Potřeby do ŠD: notýsek č. 644, vhodné oblečení na pobyt venku v plátěném pytlíku nebo igelitové tašce – taška i oblečení podepsané!
Platba ŠD činí 500,- za pololetí, platí se ve 2 splátkách. Údaje pro platbu budou mít děti nalepeny v notýsku.
 1. platba do 30. 9.
 2. platba do 31. 1.
Vyzvedávání dětí: pouze ve stanovených časech, aby nedocházelo k narušování výchovně vzdělávacích činností – do 13:30 neomezeně, dále: 14:30 – 16:00. V době od 13:30 do 14:30 probíhá výchovně vzdělávací činnost.
V záložce Školní družina -> Dokumenty se můžete seznámit s Vnitřním řádem ŠD, Školním vzdělávacím programem družiny a dalšími potřebnými dokumenty.

Přejeme hezký zbytek prázdnin a těšíme se na spolupráci s Vámi

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře staré budovy školy (bývalá 9. B – vedle ředitelny).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. A).