Poděkování

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vám s blížícím se koncem školního roku, jehož klidný průběh byl tak zásadně narušen, poděkoval za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím obtížného období. V pedagogickém sboru si všichni uvědomujeme, jak zásadní roli jste při distančním vzdělávání sehráli a kolik vás to stálo sil. Plně si uvědomujeme, jak pro vás bylo obtížné plnit své vlastní  povinnosti a zároveň zajistit, aby se vaše děti aktivně účastnily distanční výuky a plnily zadané úkoly. O to více si vážíme přístupu těch z vás, kteří své děti při distančním vzdělávání soustavně podporovali a pomáhali jim. Bez vaší pomoci by nebylo možné vzniklou situaci zvládnout. Smekám proto před mnohými z vás pomyslný klobouk a hluboce se ukláním. Nyní na vás čeká zasloužený odpočinek a já bych vám chtěl popřát klidnou dovolenou a krásné chvíle strávené spolu s dětmi.

Miloš Matějka, ředitel školy

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *