Úprava harmonogramu předávání vysvědčení

Došlo k úpravě opatření ministerstva zdravotnictví, z něhož vyplývá, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Nicméně pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud. S ohledem na tuto úpravu byl přepracován harmonogram předávání vysvědčení. Rozdávat se bude současně vždy pro dva ročníky, aby nedocházelo ke kumulaci většího množství osob ve škole.

V týdnu vybírání učebnic bude zároveň probíhat výuka prvního stupně v současném formátu. Žák, který dochází na výuku, bude při vybírání učebnic se svou třídou.

Více informací naleznete zde.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *