Informace o hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kde je popsáno, jak mají školy postupovat při klasifikaci ve druhém pololetí.

Vysvědčení za 2. pololetí vydané naší školou bude standardní (bude obsahovat známky ze všech předmětů).

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo distanční vzdělávání, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. (U distančního vzdělávání se zohlední například snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatná práce žáků během distančního vzdělávání a její výsledky, aktivní účast na aktivitách distančního vzdělávání, zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro distanční vzdělávání.)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v prvním pololetí

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *