Organizační zajištění závěru školního roku

Na webové stránky byly vloženy informace k organizačnímu zajištění týdne od 22. 6. do 26. 6. 2020, kdy bude probíhat odevzdávání učebnic a ke způsobu rozdávání vysvědčení. Tento článek je určen k poskytnutí základních informací zákonným zástupcům a žákům. Text může být upraven v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet aktuální situace, popřípadě na základě metodického pokynu MŠMT (pokud bude vydán).

Informace najdete zde.