Harmonogram konzultačních hodin pro jednotlivé třídy 2. stupně

Od 8. června 2020 bude umožněna realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně základní školy.

Pro žáky jednotlivých tříd  budou setkání s třídním učitelem organizována pravidelně jednou týdně. Žáci musí svůj zájem zúčastnit se konzultačních hodin vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře (odkaz žákům zašlou mailem třídní učitelé) nejdéle do 10 hodin dne, který předchází dni, v němž bude třídnická hodina realizována. Maximální počet žáků ve skupině je 15. V případě, že počet zájemců o hodinu s třídním učitelem přesáhne 15, budou účastníci rozděleni do dvou skupin. V takovém případě bude třídní učitel informovat žáky o zařazení do jednotlivých skupin. Skupina č. 1 bude absolvovat třídnickou hodinu od 7:55 do 8:40. Skupina č. 2 bude absolvovat třídnickou hodinu od 8:50 do 9:35. Harmonogram konzultačních hodin pro jednotlivé třídy je uveden zde.

Do konce školního roku budou vyučující pro žáky 2. stupně realizovat vzdělávání na dálku. Žáci mohou požádat  vyučující všech předmětů o konzultaci v rámci vymezených hodin v harmonogramu. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte předem příslušného vyučujícího a domluvte se na podrobnostech.

Na konzultace budou také pozváni žáci, kteří se z různých důvodů nemohli zapojit do vzdálené výuky.

Harmonogram konzultačních hodin pro jednotlivé třídy je uveden zde.