Informace k výuce žáků prvního stupně od 25. 5. 2020

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou pro žáky 1. až 5. ročníku probíhat v dopoledním a odpoledním bloku. Dopolední blok bude probíhat od 8 do 12 hodin. Odpolední blok bude probíhat od 12 nejdéle do 16 hodin. Ranní družina nebude poskytována.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Skupinu č. 1 tvoří žáci pátých tříd. Skupinu č. 2 tvoří žáci prvních až čtvrtých ročníků.

Skupina č. 1 (žáci pátých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:30 do 7:40 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Skupina č. 2 (žáci prvních až čtvrtých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:40 do 7:50 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Vzdělávací aktivity v dopoledním bloku budou ukončeny ve 12 hodin. Žáci budou odvedeni pedagogickým dozorem před žákovský vchod.

Vzdělávací aktivity v odpoledním bloku budou ukončeny nejpozději v 16 hodin (dřívější odchod bude možný). Rodiče si mohou děti vyzvedávat po zazvonění na družinu (videotelefon u žákovského vchodu), nebo ve venkovních prostorách v bezprostřední blízkosti školy. Způsob vyzvedávání si rodiče domluví s třídním učitelem.

Více informací naleznete zde.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *