Výtvarná soutěž

Žáci naší školy se v současné době zapojují do mezinárodní výtvarné soutěže „Já a koronavirus“. Myšlenkou soutěže je kresbami uctít oběti Covid-19 a vytvořit z nich obrovskou mozaiku, která bude zpracována do formy videa a  šíření ve světě přes YouTube, Facebook a Instagram. Více informací žáci získají u svých třídních učitelek. Těšíme se na vaše soutěžní kresby.

Informace k výuce žáků prvního stupně od 25. 5. 2020

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou pro žáky 1. až 5. ročníku probíhat v dopoledním a odpoledním bloku. Dopolední blok bude probíhat od 8 do 12 hodin. Odpolední blok bude probíhat od 12 nejdéle do 16 hodin. Ranní družina nebude poskytována.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Skupinu č. 1 tvoří žáci pátých tříd. Skupinu č. 2 tvoří žáci prvních až čtvrtých ročníků.

Skupina č. 1 (žáci pátých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:30 do 7:40 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Skupina č. 2 (žáci prvních až čtvrtých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:40 do 7:50 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Vzdělávací aktivity v dopoledním bloku budou ukončeny ve 12 hodin. Žáci budou odvedeni pedagogickým dozorem před žákovský vchod.

Vzdělávací aktivity v odpoledním bloku budou ukončeny nejpozději v 16 hodin (dřívější odchod bude možný). Rodiče si mohou děti vyzvedávat po zazvonění na družinu (videotelefon u žákovského vchodu), nebo ve venkovních prostorách v bezprostřední blízkosti školy. Způsob vyzvedávání si rodiče domluví s třídním učitelem.

Více informací naleznete zde.

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče nastávajících prvňáčků,

zasíláme prvotní informace k nástupu vašich dětí do 1. třídy.

Každý žák obdrží od školy „Dárkový balíček“ v hodnotě 200 Kč. Součástí tohoto balíčku jsou trojhranné pastelky, sada štětců, anilinové barvy, lepidlo KORES, stíratelná tabulka s popisovačem a malé pravítko.

Další výtvarné potřeby zakoupí třídní učitelka na začátku školního roku.

Pomůcky, které doporučujeme zakoupit:

  • školní aktovka, penál, desky na sešity A4 , fixy, obyčejné tužky č.1, č.2, ořezávátko
  • přezůvky se světlou podrážkou, svačinový box, láhev na pití
  • sportovní oblečení do haly (tepláky, kraťasy, tričko, mikina), sportovní obuv (cvičky, botasky se světlou podrážkou), látkový pytlík

Prosíme všechny věci pečlivě podepsat!

Plánujeme osobní setkání se zákonnými zástupci koncem měsíce června 2020.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020. Časový rozvrh konání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky naleznete v dokumentu, který se otevře po klepnutí na odkaz níže

Zkušební schéma

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2002 najdete zde

Konzultace pro žáky 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy bude probíhat formou pravidelných skupinových konzultací. Konzultace budou realizovány každé úterý a čtvrtek od 7:55 do 9:35. První konzultace proběhne v úterý 12. 5. 2020. Sraz žáků bude v 7:45 – 7:50 u žákovského vchodu. Žáci 9. B tvoří jednu skupinu. Žáci 9. A tvoří dvě skupiny. U školy žáky vyzvednou zaměstnaneci školy, kteří si vyvolají žáky z přidělené skupiny.  Skupiny odvedou do šaten a poté do třídy. Při příchodu ke škole a pobytu ve škole žáci striktně dodržují stanovená pravidla (odkaz zde). Volný pohyb žáků po škole je zakázán. V době pobytu ve škole jsou žáci na svých místech ve třídách. Po skončení vyučování odvede zaměstnanec školy žáky do šaten a k východu. Žáci ihned po skončení vyučování opustí školu.

Rozvrh hodin:

  1. skupina (žáci 9. A) – učebna 9. A

Úterý                  7:55 – 8:40 M      8:50 – 9:35 ČJ

Čtvrtek               7:55 – 8:40 ČJ     8:50 – 9:35 M

 

  1. skupina (žáci 9. A) – učebna 6. A

Úterý                  7:55 – 8:40 ČJ    8:50 – 9:35 M

Čtvrtek              7:55 – 8:40 M      8:50 – 9:35 ČJ

 

  1. skupina (žáci 9. B) – učebna 9. B

Úterý                 7:55 – 8:40 M      8:50 – 9:35 ČJ

Čtvrtek              7:55 – 8:40 ČJ     8:50 – 9:35 M