Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o dítě do 13 let (do 13. narozenin), protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u samoživitele, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku).

Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

V případě potřeby potvrzení pro zaměstnavatele si jej můžete vyzvednout ve škole v níže uvedených dnech a hodinách. Na emailu zs.libochovice@zslibo.cz nebo na telefonním čísle 774 786 890 a 774 786 894 si můžete dohodnout jiný termín.

Pondělí 4. 5. 2020  9 – 11 h

Úterý 5. 5. 2020  9 – 11 h

Středa 6. 5. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 7. 5. 2020  9 – 11 h

Při příchodu zvoňte u učitelského vchodu na ředitelnu.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *