Filipojakubská noc

Tradiční filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na čarodějnický sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.  Foto čarodějnic zde

Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o dítě do 13 let (do 13. narozenin), protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u samoživitele, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku).

Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

V případě potřeby potvrzení pro zaměstnavatele si jej můžete vyzvednout ve škole v níže uvedených dnech a hodinách. Na emailu zs.libochovice@zslibo.cz nebo na telefonním čísle 774 786 890 a 774 786 894 si můžete dohodnout jiný termín.

Pondělí 4. 5. 2020  9 – 11 h

Úterý 5. 5. 2020  9 – 11 h

Středa 6. 5. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 7. 5. 2020  9 – 11 h

Při příchodu zvoňte u učitelského vchodu na ředitelnu.

Zápis – možnost vyzvednutí formulářů k zápisu

Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky, můžete si je vyzvednout ve škole u učitelského vchodu, kde budou k dispozici v krabici označené „ZÁPIS“, v tyto dny a hodiny

Pondělí 27. 4. 2020  9 – 11 h

Úterý 28. 4. 2020  9 – 11 h

Středa 29. 4. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 30. 4. 2020  9 – 11 h

Pátek 1. 5. 2020  9 – 11 h

Další termíny budou zveřejňovány postupně.

Bližší informace k zápisu najdete zde.

Zde si můžete prostudovat příručku Chystáme se do 1 třídy – příručka o školní zralosti.

 

 

Jarní foto 3.B

I když už víc jak měsíc děti nechodí do školy a učí se doma, plní si svědomitě a zodpovědně svoje povinnosti. Řada z nich splnila i úkol z prvouky a poslala svoje obrázky jara a Velikonoc. Podívejte se, jak se to dětem pěkně povedlo. Foto zde

Učení na dálku v 1.A

Na netradiční „učení na dálku“ si zvykli žáci 1.A poměrně dobře. V domácím prostředí zvládají číst, psát i počítat, poznávají jarní přírodu, velikonoční tradice a nezapomínají ani na pohyb. Zpestřením domácího učení je videovýuka, kdy mají možnost být alespoň na dálku se spolužáky i paní učitelkou. Prostřednictvím fotek je možné nahlédnout „pod pokličku“ domácího učení. Za píli a svědomitost si děti zaslouží velkou pochvalu. A poděkování patří všem, zejména rodičům, kteří dětem pomáhají a jsou jim oporou v této zvláštní době. Bez jejich spolupráce a podpory by to nešlo. Foto zde