Změna způsobu zápisu do prvních tříd

POZOR!!!

ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Vážení rodiče,

je nám to velmi líto, ale rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 3. poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 4. osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 23. 4. do 30. 4. 2020. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (žádost o přijetí, žádost o odklad) je nutné vyplnit elektronicky na tomto odkazu. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň Vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a doručit spolu s ostatními dokumenty jedním z výše uvedených způsobů do školy. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky).

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o přijetí

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné také vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o odklad

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné také vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

Po ukončení příjmu žádostí Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou – chlozu.zslibo@iskola.cz

Děkujeme za pochopení.

Zde si můžete prostudovat příručku Chystáme se do 1 třídy – příručka o školní zralosti.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *