Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u samoživitele, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku).

Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

V případě potřeby potvrzení pro zaměstnavatele si jej můžete vyzvednout ve škole v níže uvedených dnech a hodinách. Na emailu zs.libochovice@zslibo.cz nebo na telefonním čísle 774 786 890 a 774 786 894 si můžete dohodnout jiný termín.

Středa 11. 3. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 12. 3. 2020  9 – 11 h

Pátek 13. 3. 2020  9 – 11 h

Pondělí 16. 3. 2020  9 – 11 h

Úterý 17. 3. 2020  9 – 11 h

Středa 18. 3. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 19. 3. 2020  9 – 11 h

Pátek 20. 3. 2020  9 – 11 h

Pondělí 23. 3. 2020  9 – 11 h

Úterý 24. 3. 2020 9 – 11 h

Středa 25. 3. 2020 9 – 11 h

Čtvrtek 26. 3. 2020  9 – 11 h

Pátek 27. 3. 2020  9 – 11 h

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *