Školní kolo olympiády z německého jazyka

Olympiáda z německého jazyka – Školní kolo 2020
Školního kola olympiády z německého jazyka se zúčastnilo celkem 12 žáků / žákyň z 8. a 9. tříd, kteří se při jejím řešení v PÍSEMNÉ formě potýkali s několika jazykovými oddíly – komunikační dovedností (např. pozdrav, poděkování, vyjadřování proseb / přání, objednávka jídla, atd.), dále o sobě podali v 10 větách základní informace či zajímavosti, byla také prověřena jejich schopnost časovat slovesa (pomocná, modální, nepravidelná). Museli rovněž prokázat znalost slovní zásoby z několika tematických okruhů a závěrem si vyzkoušeli, do jaké míry jsou schopni porozumět textu jazykové úrovně A1 a správně odpovědět na záludné otázky týkající se jeho obsahu.
Jako postupující do okresního kola byly vybrány DANIELA VÁCHOVÁ a ADÉLA KONŠELOVÁ (9.ročník), které při řešení zadání dosáhly nejvíce bodů. Tímto jim gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole, které se bude konat dne 11.2. 2020 v Litoměřicích.
Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme i nadále chuť učit se tento „druhý“ cizí jazyk, který si dle celkových výsledků dokázali osvojit více než uspokojivě , někteří dokonce díky podaným výkonům mile potěšili. Těšíme na práci v hodinách německého jazyka a doufáme, že bude i příští rok zájem o řešení školního kola olympiády.
Za vyučující německého jazyka Mgr. Lucie Plášilová

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *