Výměnný pobyt žáků školy (Libochovice – Lunzenau)

Ve dnech 18. – 20. 9. 2019 se uskutečnila realizace výměnného pobytu žáků ze ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice a německé spřátelené školy Evangelische Oberschule Lunzenau, kdy k nám do Libochovic zavítalo 12 německých žáků (10 dívek, 2 chlapci) s pedagogickým dozorem, vyučující Carlou Drechsel.

Mnohé z našich dětí navázali prakticky ihned přátelství s německými protějšky, jiní by potřebovali na osmělení a spřátelení času více. Ostatně, možnost dostanou hned v květnu, kdy se uskuteční druhá část tohoto VÝMĚNNÉHO POBYTU a libochovičtí žáci se podívají na oplátku do Německa do města Lunzenau, kde budou ubytováni v německých rodinách u svých nových kamarádů. Stejně jako pro německé žáky u nás na ně v městě Lunzenau čeká bohatý zážitkový program, společné aktivity během dne a pochopitelně i hodnotné dárečky na rozloučenou.

Tento výměnný pobyt probíhá na naší škole již několik let, poprvé byli organizací pověřeni Mgr. Lucie Plášilová a Mgr. Jiří Grüner, kterým byli k dispozici a pomocnou ruku podali další ochotní kolegové. Děkujeme především paní vychovatelce Kateřině Rulfové, která pomáhala s přípravou pohoštění pro účastníky, vyráběla s účastníky výměnného pobytu památeční placky a pomohla zrealizovat překvapení na závěr pobytu – s dětmi z družiny napustila heliem balónky v barvách české a německé vlajky, které jsme vypustili na závěr pobytu symbolicky u stromu přátelství měst Libochovice – Lunzenau (pokud nevíte, kde ho najdete, nachází se u oranžového hřiště v prostorách před budovou školy). Další dík patří asistentce pedagoga, paní Bc. Vlastě Triebové, která si vzala pod křídla výtvarné tvoření česko-německých dvojic. Děti si mohly vybrat z více kreativních činností. Někteří si stihli vyrobit dokonce více produktů, na památku jim zůstaly např. pohyblivé figurky zajíců (česko-německé divadlo) či v barvách vlajek Česka a Německa vyšívané motivy symbolicky propojených zajíců. Dětem se velice líbil i program hudební, kdy s panem učitelem Grünerem za pomoci boomwhackerů nacvičily 2 krátké skladby (Čajkovského Louskáčka a Sofia od Alvaro Solera). Druhý den pobytu jsme společně se zaměstnanci města Libochovice uskutečnili celodenní výlet do Hřenska, kdy jsme si po obědě v restauraci Mezní Louka prošli obě překrásné soutěsky a vychutnali si plavbu na lodičkách okořeněnou velmi vtipnými výklady a komentáři. Poslední pobytový den jsme využili na prohlídku zámku Libochovice, kdy si děti prošly interiéry nejen v rámci klasické prohlídky, ale čekalo na ně překvapení – bylo nám umožněno vstoupit v doprovodu zaměstnance zámku, pana Jana Holuba, do prostor depozitářů ve 2. patře, což byl opravdu nevšední, pro mnohé z nás nezapomenutelný zážitek! Jsme nesmírně rádi, že jsme se toho mohli zúčastnit a děkujeme za velice zajímavé informace!

Troufám si tvrdit, že se celá akce zdařila, všem dětem (českým i německým) jistě zůstanou krásné vzpomínky i na bohatý denní program, který jsme pro ně připravili spolu s kolegy (jmenovitě panem zástupcem Mgr. Janem Fictumem, panem učitelem Mgr. Jiřím Grünerem) a ve spolupráci s městem Libochovice, kterému tímto děkujeme za finanční zajištění výletu do soutěsek v Hřensku, který se zdařil i pro příznivé počasí. V pozadí celé akce stála celá řada dalších lidí, kteří nám ochotně pomáhali s organizací a realizací pobytu a děkuji tímto i jim! 🙂

Chtěli bychom všem zúčastněným a zapojeným do této akce VELICE PODĚKOVAT! Pochopitelně by nešlo ani bez účasti školní jídelny, která všem účastníkům za finanční podpory města poskytla stravování během 1. a 3. dne pobytu a připravila svačinové občerstvení na výletní den. Obrovský díl na celé akci má podpora (finanční i organizační) města Libochovice, vážíme si také ochoty rodičů českých dětí ubytovat ve svých domovech během těchto dní přes noc německého kamaráda / kamarádku. Bez všech jmenovaných by se výměnný pobyt nemohl uskutečnit.

Věřím, že se české děti během těch 3 dní něčemu naučily, ať už nové slovní zásobě, aktivnímu používání cizího jazyka (německého, anglického), navázání kontaktu s někým jiným, překonání ostychu, studu a strachu. Nebo alespoň zažily něco, na co budou všichni rádi vzpomínat i po letech. Dětem tedy přeji, aby i nadále využívaly vše, co se u nás ve škole během výuky cizích jazyků naučily a dále se pozitivně rozvíjely všemi směry.

Těším se na další spolupráci, Mgr. Lucie Plášilová

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *