Zábavná věda

Dnes žáci 5.B prožili krásnou hodinu fyzikálních pokusů s Dr. Adélou Marschallovou. Vyzkoušeli si projevy statické elektřiny. Seznámili se s plazmou, což je další skupenství hmoty. Dětem se pokusy velmi líbily a na závěr spontánně zatleskaly.

Foto zde

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů – havárie na topném systému. Jedná se o únik vody z topné soustavy, který s sebou nese snížení tlaku v soustavě a zablokování kotlů. Při opravě bude nutné vypustit vodu ze soustavy a omezit vytápění budovy. Zároveň bude potřeba provést výkopové práce, které zamezí možnosti využití únikových východů z celé staré budovy školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel

Nestlé pro zdraví dětí

Dne 14.10.2019 se uskutečnilo ve 2.-5. třídách  pásmo přednášek s tematikou – pitný režim, zdravá strava, správné skladování potravin, regulace rodinného odpadu a zdravý životní styl. Program byl vyvinut a připraven ve spolupráci s odborným garantem Společností pro výživu a vzdělávací platformou EDHANCE.

Třídění odpadu

Pro někoho je třídění odpadu věc naprosto samozřejmá, pro jiného bohužel nedůležitá a zbytečná. Nicméně činnost stále dobrovolná.

I na naší škole se snažíme třídit odpad, a to co nejvíce. Bohužel nám to někteří neustále kazí či třídění bojkotují. Pokud tedy třídit nechcete, budiž. Nikdo vás nenutí. Ale nekažte to těm, kteří chtějí. Věřte, že probírat se sběrem, abychom  z něj  vytřídili zbytky vašich svačin, není nic příjemného. Poblíž nádob na třídění odpad je vždy i nádoba na směsný (komunální) odpad.

Nebuďte líní a třiďte odpad.

72 hodin – Ruku na to

Jako každý rok i letos se žáci prvního stupně aktivně zapojili do projektu 72 hodin – Ruku na to. Protože podstatou projektu je být prospěšný, některé děti šly udělat radost seniorům v místním domově důchodců a některé i přes uplakané počasí vyrazily do parků sbírat kaštany a žaludy pro lesní živočichy. Děkujeme, že pomáháte.