Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Opět se můžeme zapojit do akce Recyklohraní „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“. Pokud máte doma nefunkční, nepotřebný mobilní telefon, přines ho do školy třídnímu učiteli nebo do třídy 3. A. Pomůžeš v soutěži Recyklohraní a možná, že i tvoje třída pojede zadarmo do pražské ZOO. Soutěž trvá do 15. listopadu.