Recyklohraní aneb Ukliďme si Česko

S Ecobatem pokračujeme ve sběru vybitých baterií. Pokud máte doma již nepoužitelné baterie, přineste je do školy a hoďte je do zelených papírových krabic umístěných u vstupu do školy a pod schodištěm 2. stupně.
Rozbité nebo již nepoužitelné drobné domácí spotřebiče neházejte do běžných popelnic. Ve škole máme červené popelnice na drobný elektroodpad. Každý spotřebič nám pomáhá v soutěži.
Jistě jste si všimli, že máme ve škole na chodbách barevné popelnice. Ke koši ve třídě je to sice pár kroků, k barevným popelnicím na chodbě o kousek dál. Udělejte něco pro přírodu a pro své tělo, projděte se s odpadky až k těm popelnicím a pomozte při soutěži Recyklohraní. Na chodbě také najdete koš na smíšený odpad.

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude zahájeno v 8 hodin. Akce proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele).

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. C tvoří žáci bývalé 5. C. Učebna 6. C se nachází ve druhém patře staré budovy školy (bývalá 5. C).

Modernizace stravovacího systému

V rámci zkvalitňování služeb došlo ve školní jídelně ZŠ Libochovice během letních prázdnin k modernizaci stravovacího systému. Díky tomuto kroku je možné od 1. září 2019 k identifikaci strávníka při odběru stravy využít jednu z těchto možností

  • karta ISIC, ITIC, ALIVE (žáci a zaměstnanci školy)
  • čip (lze zakoupit ve školní jídelně)
  • dosavadní stravovací karta

Více informací zde