Rozvoj infrastruktury ZŠ Libochovice

Na začátku července byla na naší škole ukončena realizace stavby v rámci projektu Rozvoj infrastruktury ZŠ Libochovice. Předmětem projektu spolufinancovaného z IROP jsou stavební úpravy související s vestavbou nové odborné učebny – řemeslné dílny, zajištění bezbariérovosti celé školy, vnitřní konektivity s přístupem na internet v celé škole a úpravy venkovních prostor – vytvoření nové plochy osázené stromy a zelení. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Více informací zde.

Povinná publicita zde.