Pasování na čtenáře, čtenářku

Dne 17. 6. 2019 se uskutečnilo slavnostní „pasování“ prvňáčků na nádvoří zámku v Libochovicích za účasti rodinných příslušníků. Velké poděkování patří vedení zámku a dalším zaměstnancům zámku, kteří se podíleli na přípravě této akce: za ochotu, za propůjčení nádvoří, za přípravu laviček a půjčení šatů pro krále a princeznu a dalších potřeb k této akci. 1. A a 1. B Čti dále