Recyklohraní

Po úspěšném programu Tonda obal na cestách, se kterým nás navštívili ze společnosti Recyklohraní, se ve vestibulu naší školy objevila společná výstava malých či velkých Baterkožroutů, Plastojedlíků, Kartonodrtičů,  kteří vám mají připomenout, že stále pokračujeme ve sběru baterií a třídění odpadů, které během dne ve škole vytvoříme. Nezapomínejte na barevné popelnice na chodbách a nevyhazujte vše do třídních košů. Díky.