Sbírka pro Adámka

Pomáhat potřebným se na naší škole stalo dobrou tradicí. V loňském roce jsme se rozhodli pomoci našemu spolužákovi Adamovi, kterému těžká nemoc změnila život. Pod záštitou města a ve spolupráci se zdejší knihovnou a MŠ Libochovice jsme uspořádali charitativní sbírku. Lidé mohli přispět nejen zakoupením výrobků dětí v našich stáncích na vánočním jarmarku, ale mohli také vhazovat peníze do zapečetěné kasičky, která byla umístěna v knihovně. Po rozpečetění kasičky a sečtení výtěžku z jarmarku padla suma, která nás doslova ohromila, ale zároveň velmi potěšila: 25 362 Kč.
Peníze budou předány Adamovi a jeho rodičům, aby posloužily k nákupu potřebných pomůcek nebo na rehabilitační péči.
Děkujeme všem, kteří nebyli neteční a přispěli jakoukoli částkou na prospěšnou věc.