Mlýn

Dnes 17. prosince byli žáci 4.B na exkurzi ve mlýně v Křesíně. Prohlédli si laboratoř a celý provoz mlýna včetně malé vodní elektrárny, která z části pokrývá spotřebu elektrické energie ve mlýně. Náš průvodce dětem vysvětlil postup, jakým se z obilí stává mouka. Všem se exkurze líbila. Foto zde

Mikuláš, čerti a andělé ve škole

Dnes 6. 12. 2018 navštívili naši školu Mikuláš, čerti a andělé. I když budili hrůzu, přesto jim děti zazpívaly a zarecitovaly připravené písničky a básničky. Sladká odměna je neminula. Také na druhém stupni se žáci vykoupili zpěvem. Děkujeme pekelníkům i nebeským bytostem za pěkný zážitek.

Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 29. listopadu se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci museli vypracovat mluvnickou část a také splnit slohový úkol, tématem pro letošní rok bylo „ Co všechno umí světlo“. Celkem se zúčastnilo 16 žáků, do okresního kola postoupili Matyáš Česal z 9. A a Nguyen Phuong Thao ( Anička) z 9. A.
Gratulujeme a doufáme v dobrou reprezentaci naší školy v okrese.

Čertí nadílka

Dnes byl ve škole čert. Proběhl se po třídě, postrašil děti a rozesmál paní učitelku. Některé žáky chtěl vzít do pytle, ale za hezkou recitaci je raději nechal být. Všechny děti podělil sladkostmi a byl zase pryč, asi uletěl komínem. Foto zde