Tříkrálová sbírka 2018

Na začátku ledna ve dnech 4.1. a 5.1.2018 navštívili Tři králové základní školu a Domov důchodců v Libochovicích, prošli i městem, kde někteří obyvatelé již na ně čekali, vybrali do svých kasiček krásných 12 977Kč. Všem, kteří přispěli, patří velké DÍKY.

Foto zde

ZUŠ – Ohlédnutí za prosincovou koncertní činností

     Již 2. prosince 2017 zazpívali a zahráli někteří žáci naší ZUŠ při rozsvícení Vánočního stromečku v Libochovicích. Jejich vystoupení se vydařilo a odměnou jim byl veliký potlesk diváků zaplněného náměstí.

Ve čtvrtek 14. prosince v podvečer v KS U Tří lip se konal koncert s vánoční atmosférou. Sálem se rozléhaly melodie vánoční i klasické v podání našich sólistů, dětského pěveckého sborečku  nebo například houslového dua. Navíc si návštěvníci koncertu mohli prohlédnout i výstavu prací našich výtvarníků, která byla k vidění v prostorách naší ZUŠ v učebně hudební nauky.

Svoje účinkování v roce 2017 ukončili naši žáci Vánočním koncertem v sále libochovického Domova důchodců. Zpestřili tak předvánoční čas našim nejstarším spoluobčanům, kteří je odměnili srdečným potleskem.

Těšíme se na další hudební a výtvarná setkání a v Novém roce 2018 přejeme všem pevné zdraví a mnoho radosti.